search shadow

Gde mogu da pronađem primer koda za TripAdvisor vidžete i kako da dodam vidžete na veb-sajt?