Centar za pomoć

Koji TripAdvisor sadržaj je dostupan za moj veb-sajt?

Dostupan je veliki izbor sadržaja koji možete da istaknete na svom veb-sajtu. Smeštajni objekti, atrakcije i restorani treba da koriste naše samouslužne vidžete, koji su besplatno dostupni.

Ako ste programer veb-sajtova ili aplikacija koga interesuje sadržaj u vezi sa komentarima ili destinacijama za više objekata ili lokacija, možda ispunjavate uslove za korišćenje TripAdvisor API-ja za sadržaj.

Imajte na umu da TripAdvisor mora da odobri svaki vid korišćenja TripAdvisor sadržaja, izuzev samouslužnih vidžeta. Da biste saznali dodatne informacije o korišćenju naših samouslužnih vižeta, potražite konkretne zahteve u Uslovima korišćenja vidžeta. Kompletna uputstva o tome kako da pronađete i koristite samouslužne vidžete potražite u vodiču u odeljku Insights.

Da li ti je pomogao ovaj članak?