Centar za pomoć

Kako mogu da rešim tehničke probleme sa vidžetom?

Ako vidžet ne funkcioniše ili se ne prikazuje ispravno, pogledajte ove korake za rešavanje problema da biste dobili pomoć:

  • Uverite se da kôd nije izmenjen. Ako ste izmenili kôd, ponovo ga kopirajte iz TripAdvisor Centra za vidžete i nalepite neizmenjenu verziju na veb-stranicu. Promena HTML koda može da dovede do neispravnog funkcionisanja vidžeta.
  • Uverite se da ste nalepili kôd u izvorni kôd veb-stranice, a ne na verziju za prikaz.
  • Uverite se da stranica na koju postavljate vidžet sadrži važeći HTML kôd.
  • Proverite celokupan kôd da biste se uverili da su oznake zatvorene.
  • Uverite se da nema prekida redova u oznakama skripte.
  • Proverite da li kôd vidžeta sadrži oznaku „div“ iza koje je oznaka „script“.
  • Uverite se da oznaka skripte sadrži parametar „&lang=“, pošto može da se ošteti i pretvori u znak za manje.
  • Besplatni vidžeti ne funkcionišu na HTTPS/bezbednim stranicama.

Kompletna uputstva o tome kako da pronađete i koristite TripAdvisor vidžete potražite u vodiču u odeljku Insights.

Da li ti je pomogao ovaj članak?