Centar za pomoć

Kako da prekinem vezu TripAdvisor i Facebook naloga?

Kada se prijavite na TripAdvisor pomoću Facebooka, nalozi postaju povezani, čak i ako se odjavite sa jednog od njih i ponovo prijavite.

Ako želite da trajno prekinete vezu između TripAdvisor i Facebook naloga, posetite stranicu Facebook podešavanja na TripAdvisor profilu i kliknite na Prekini vezu.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?