Centar za pomoć

Kako da promenim natpis na fotografiji?

Na sajtu za računare kliknite na karticu „Fotografije“ na stranici profila i pronađite fotografiju sa natpisom koji želite da izmenite. Kliknite na tri tačke odmah iznad fotografije na desnoj strani i izaberite opciju „Izmeni“.

Jedini način da promenite natpis fotografije na sajtu za mobilne uređaje je da izbrišete fotografiju, pa da je ponovo podelite sa tačnim natpisom. Da biste to uradili, kliknite na karticu „Fotografije“ na stranici profila i pronađite fotografiju koju želite da podelite. Kliknite na tri tačke odmah iznad fotografije na desnoj strani i izaberite opciju „Izbriši“. Zatim podelite fotografiju sa tačnim natpisom.

Vlasnici objekata: Da biste promenili natpis otpremljene fotografije, posetite odeljak „Upravljajte TripAdvisor stranicom“ u kontrolnom centru.

Da li ti je pomogao ovaj članak?