Centar za pomoć

Kako da dodam fotografiju?

Postoji nekoliko načina za otpremanje fotografija na TripAdvisor.

  • Da biste dodali fotografiju u sklopu novog komentara: Napišite novi komentar pomoću obrasca za komentare putnika. Kliknite na dugme „Dodaj fotografiju“ da biste uz komentar dodali najviše 10 fotografija.
  • Da biste dodali fotografiju komentaru koji ste već poslali: Posetite stranicu Komentari na profilu i kliknite na vezu Dodajte fotografije za komentar kome želite da dodate fotografiju. Možete da dodate fotografiju sa bilo koje stranice za gradove na profilu na kojima se prikazuju prilozi po gradovima (npr. Vaš Beograd u Srbiji).
  • Da biste dodali fotografiju bez pisanja komentara: Na TripAdvisor stranici za smeštaj, restoran ili atrakciju za koje hoćete da dodate fotografiju kliknite na dugme „Dodaj fotografiju“ odmah ispod velike fotografije objekta i dugmeta „Sačuvaj“

Ako koristite iPad za pristup TripAdvisoru, imajte na umu da morate da imate našu aplikaciju da biste otpremali fotografije.

Ako ste vlasnik ili menadžer objekta i želite da dodate fotografije na Tripadvisor stranicu objekta, pogledajte uputstva za fotografije za predstavnike objekata.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?