Centar za pomoć

Kako da prekinem vezu između TripAdvisor i Google naloga?

Kada se prijavite na TripAdvisor pomoću Google+, nalozi postaju povezani, čak i ako se odjavite sa jednog od njih i ponovo prijavite.

Ako želite da trajno prekinete vezu između TripAdvisor i Google+ naloga, posetite stranicu Povezani nalozi na profilu na TripAdvisoru i kliknite na Prekini vezu.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?