Centar za pomoć

Smernice za Pitanja i odgovore

Cenimo vaše priloge i pozivamo vas da ostvarite interakciju sa putnicima poput vas! Pored toga, želimo da budemo sigurni da je TripAdvisor bezbedan i pouzdan izvor informacija i saveta za putovanja. Da biste nam pomogli oko ovog cilja, pridržavajte se TripAdvisor smernica za sadržaj i sledećih pravila za pitanja i odgovore:

Relevantno

Kada koristite funkciju Pitanja i odgovori, trudite se da sadržaj bude relevantan za navedeni objekat. Odgovori treba da budu relevantni za postavljena pitanja. Ne dozvoljavamo pitanja i komentare o prethodnoj poseti zato što ovo nije alatka za planiranje budućih poseta. Uzdržite se od komentara koji su upućeni predstavniku objekta ili drugom korisniku TripAdvisora. Ako želite da se raspitate o rezervaciji ili dostupnosti, kontaktirajte direktno objekat.

Nepristrasno

Ako ste vlasnik ili predstavnik objekta, morate da otkrijete svoju vezu sa objektom kada postavljate pitanja ili odgovarate na njih. Možete da se registrujete kao vlasnik objekta ovde.

Da li ti je pomogao ovaj članak?