Centar za pomoć

Da li TripAdvisor šalje moje informacije za plaćanje drugim kompanijama?

Informacije za plaćanje se šalju samo direktno partneru za rezervacije kojeg ste izabrali.

Da li ti je pomogao ovaj članak?