Centar za pomoć

Šta su to komentari o avio-kompanijama?

Pored hiljada smeštajnih objekata, restorana i atrakcija, sada možete da pišete komentare o iskustvima sa više od 350 avio-kompanija na TripAdvisoru! Evo nekih detaljnijih informacija:

 1. Mogu li da napišem komentar o avio-kompaniji?
  • U glavnom meniju „Napišite komentar“ sada postoji nova opcija, Avio-kompanije
 2. O kojim avio-kompanijama mogu da napišem komentar?
 3. Šta ako želim da napišem komentar o avio-kompaniji koja nema profil?
  • Ako ne postoji profil avio-kompanije o kojoj želite da napišete komentar, pošaljite nam e-poruku na airlinelistings@tripadvisor.com i odgovorićemo na nju. Ako avio-kompanija ispunjava naše kriterijume za uslugu prevoza putnika, postavićemo njen profil na sajt da biste mogli da o njoj napišete komentar i poslaćemo vam obaveštenje e-poštom.
 4. Šta treba da obuhvataju komentari o avio-kompanijama?
  • Komentari o avio-kompanijama treba da sadrže komentare o iskustvu sa pojedinačnim proizvodom ili uslugom avio-kompanije (imajte na umu da putovanje koje obuhvata više prevoznika treba da ima pojedinačne komentare za svaku avio-kompaniju);
  • Komentari o avio-kompanijama treba da sadrže iskustva samo iz poslednjih 12 meseci;
  • Komentar o avio-kompaniji može da obuhvata jedan ili više delova putovanja, dok god se radi o istoj avio-kompaniji;
  • Komentar o avio-kompaniji mora da bude o avio-kompaniji kojom ste zapravo leteli (ne o avio-kompaniji koja je reklamirala let, a ima ugovor o zajedničkoj organizaciji leta sa kompanijom kojom ste leteli). Na primer, ako je vaš let bio American Airlines AA1234, ali je let zapravo organizovala kompanija British Airways, pišite komentar o kompaniji British Airways. ;
  • Komentar o avio-kompaniji treba da obuhvata korisne informacije za druge članove kako bi razumeli iskustvo sa proizvodima i uslugama i na osnovu njega doneli odluku o putovanju;
 5. Šta komentar o avio-kompaniji NE treba da obuhvata?
   • Komentari o avio-kompanijama NE treba da obuhvataju sadržaj o turističkim agencijama, uključujući i onlajn turističke agencije, pošto su komentari o avio-kompanijama namenjeni uslugama koje avio-kompanija direktno pruža;
   • Komentari o avio-kompanijama NE treba da sadrže utiske o delovima paket-aranžmana, poput kopnenog prevoza ili hotelskog smeštaja. Napišite komentar o hotelu ili atrakciji za sva iskustva koja nemaju veze sa letom;
   • Komentari o avio-kompanijama NE treba da sadrže diskusiju o programima za besplatne letove, uključujući i korišćenje pogodnosti iz njih. Ovakve informacija su najkorisnije u okviru foruma, a ne u pojedinačnim komentarima o avio-kompanijama;
   • Komentari o avio-kompanijama NE treba da sadrže pitanja o avio-kompanijama ili upućena njima. Najbolje je da ta pitanja postavljate na forumima da bi naša zajednica mogla da raspravlja o njima. 
Da li ti je pomogao ovaj članak?