Centar za pomoć

Šta ako primetim komentar na sajtu koji se ne nalazi na pravom mestu?

Pošto se sve više objekata i interesantnih lokacija dodaje na TripAdvisor svakog dana, shvatamo da je moguće da autor komentara slučajno pošalje komentar o pogrešnoj lokaciji. Kada do ovoga dođe, možete da obavestite naše moderatore tako što ćete pratiti nekoliko jednostavnih koraka:

  1. Pronađite zastavicu u donjem desnom uglu komentara i kliknite na „Prijavi“.
  2. U okviru koji se prikazuje kliknite na „Komentar je objavljen na pogrešnoj lokaciji“.
  3. Ako znate gde bi komentar trebalo da se nalazi, kliknite na „Da“ i obavestite nas o nazivu tačnog mesta. Ako ne znate gde bi trebalo da se nalazi ili niste sigurni, možete da izaberete „Ne“ i objasnite zašto smatrate da je lokacija pogrešna.

Moderatori će istražiti svaki prijavljeni komentar i obavezno će uneti sve neophodne promene. Ako je u pitanju komentar koji ste vi napisali, pratite ova uputstva.

Da li ti je pomogao ovaj članak?