Centar za pomoć

Dva gosta koja su deo iste grupe su napisali pojedinačne komentare. Da li je to dozvoljeno?

Prema našim smernicama za komentare, svaki autor ima pravo da napiše samo po jedan komentar za svako iskustvo na datoj lokaciji. Međutim, ako je više putnika učestvovalo u istom iskustvu, svaki od njih ima pravo da napiše komentar o svom doživljaju. Na primer, dozvoljavamo da supružnici ili članovi grupe koja putuje zajedno postavljaju pojedinačne komentare o svojim iskustvima. 

Ako smatrate da komentar krši naše smernice, možete da nas obavestite tako što ćete ga prijaviti našim moderatorima.

Da li ti je pomogao ovaj članak?