Centar za pomoć

Kako da izmenim ili izbrišem odgovor uprave?

Nažalost, nije moguće izmeniti odgovor uprave. Međutim, možete da izbrišete odgovor, pa da umesto njega postavite novi. Da biste izbrisali odgovor uprave:

  1. Prijavite se u Kontrolni centar 
  2. Na kartici „Komentari“ u gornjem meniju kliknite na „Odgovorite na komentare“. 
  3. Izaberite komentar čiji odgovor uprave želite da uklonite 
  4. U odeljku „Odgovor je objavljen“ kliknite na „Izbriši odgovor“ ili ikonu korpe za otpatke

Imajte na umu: Odgovor uprave koji izaberete će biti odmah uklonjen, pa bi možda trebalo da kopirate i sačuvate tekst pre klika na ikonu korpe za otpatke. Kada se odgovor izbriše, možete da pošaljete novi.

Da li ti je pomogao ovaj članak?