Centar za pomoć

Kako da pregledam fakture za Premium profile?

Lako možete da pregledate i štampate fakture za Premium profile onlajn u Kontrolnom centru. Važno je da ne zaboravite da samo vlasnici naloga za obračun za Premium profil mogu da pristupaju fakturama i informacijama za obračun. Ako ste vlasnik naloga za obračun za vaš objekat, samo pratite početne korake u nastavku: 

  1. Idite na tripadvisor.rs/Owners da biste se prijavili u Kontrolni centar.
  2. Izaberite objekat.
  3. Postavite pokazivač iznad menija „Proizvodi“ u vrhu stranice. U odeljku „Premium profili“ kliknite na „Podešavanja naloga“.
  4. Da biste pregledali i/ili odštampali prethodne fakture, kliknite na plavu vezu ispod kolone sa oznakom „Broj fakture“.
Da li ti je pomogao ovaj članak?