Centar za pomoć

Smernice za profile za obilaske

Obilasci moraju da zadovolje Smernice za profile za aktivnosti.

Smernice za planove putovanja za obilaske

Zahtevamo od svake kompanije za obilaske da navede primer plana putovanja na zvaničnom veb-sajtu.

Primer plana putovanja mora da obuhvata sledeće:

  • trajanje obilaska
  • opis sadržaja obilaska
  • opis znamenitosti koje se obilaze/aktivnosti tokom obilaska
  • ime grada iz kog kreće obilazak

Turističke agencije kao organizatori obilaska

Ne možemo da navedemo turističku agenciju kao kompaniju koja organizuje obilaske ako agencija ne poseduje licencu organizatora obilaska koju izdaje vlada ili ministarstvo turizma u zemlji u kojoj se organizuju obilasci.

Ako kompanija ne poseduje licencu organizatora obilaska ILI ako zemlja u kojoj kompanija organizuje obilaske ne izdaje takvu licencu, pregledaćemo nešto od sledećeg:

  • Fotografije automobila ili vozila na kojima je trajno istaknut logotip kompanije.Zvanični naziv kompanije mora da bude u potpunosti čitljiv.

ILI

  • Fotografije vodiča za obilaske koje nudi kompanija tokom obilaska. Na odeći ili znački koju nosu vodič za obilaske mora da se vidi logotip kompanije.  Ne prihvatamo fotografije članova osoblja koji rade u kancelariji. Zvanični naziv kompanije mora da bude u potpunosti čitljiv.

Samostalni obilasci

Samostalni obilasci podrazumevaju da putnici od osoblja treba da preuzmu vodič, mapu ili uređaj.

Kompanije za povezivanje (doživljaji sa lokalnim stanovništvom)

Kompanije za povezivanje imaju veb-sajtove koji povezuju turiste sa lokalnim turističkim vodičima koji mogu da ponude obilaske, kurseve ili prilagođeni doživljaj.

Kompanije za povezivanje mogu da ispune uslove za profil ako zadovoljavaju sledeće kriterijume:

  • Kompanija za povezivanje mora da bude registrovani prodavac i ne sme da vrši prodaju u ime drugog lica. Zvanični veb-sajt mora jasno da navede da je ponuda jedinstvena i da je kompanija direktno realizuje.
  • Kompanija nudi jednodnevne obilaske i doživljaje u gradu koji želi da navede na profilu i to je jasno istaknutno na zvaničnom veb-sajtu.
  • Zvanični veb-sajt obuhvata opis uobičajenih ponuda/aktivnosti.
  • Zvanični veb-sajt obuhvata kontakt informacije da bi gosti mogli da organizuju doživljalj, koji može da se prilagođava pojedinačnim zahtevima klijenta.

Smernice u vezi sa adresama za obilaske

Ako postoji određena polazna lokacija ili više njih, koristimo adresu sa koje kreće većina obilazaka.

Ako ne postoji određena polazna lokacija ili ako se polazna lokacija/lokacija okupljanja pruža tek nakon rezervacije, NE navodimo adresu.

NE navodimo kompanije za obilaske prema poštanskoj adresi ili adresi sedišta.

Smernice u vezi sa gradovima za obilaske

Svi obilasci, uključujući potpuno prilagodljive obilaske: Tražimo da primer plana putovanja bude postavljen na veb-sajtu kompanije. Primer plana putovanja treba jasno da navede grad iz kog kreće većina obilazaka kompanije.

Isti obilazak kreće iz različitih gradova: Ako obilazak kreće iz više gradova, navodimo grad koji je primarno mesto polaska.

Različiti obilasci koji kreću iz različitih gradova: Da bi za profil bilo navedeno više gradova, kompanija za obilaske treba da nudi obilaske koji su jedinstveni za svaki grad/tačku polaska.

Da li ti je pomogao ovaj članak?