Centar za pomoć

Kakve su TripAdvisor smernice o životinjama?

TripAdvisor NE otvara profile za atrakcije čija primarna svrha obuhvata povređivanje ili ubijanje ugroženih životinjskih vrsta ili zarobljenih životinja.

TripAdvisor NE otvara profile za atrakcije u kojima se životinje hrane uživo u zabavne svrhe.

TripAdvisor otvara profile za atrakcije u okviru kojih turisti dolaze u fizički kontakt sa ugroženim životinjskim vrstama ili zarobljenim divljim životinjama, ali NE prodajemo karte za ove atrakcije.

Verujemo da informativni komentari pomažu klijentima da procene opcije za putovanja i podstiču odgovornost unutar turističke delatnosti u vezi sa kvalitetom usluge, korisničkom podrškom, kao i etičkim pitanjima (na primer, odnos prema životinjama).

Da li ti je pomogao ovaj članak?