Centar za pomoć

Profili koji su zatvoreni ili premešteni

Šta se dešava ako se mesto ili objekat trajno zatvore?

U zavisnosti od okolnosti, naši urednici će preduzeti JEDNU od sledećih mera:

  • Označiće profil kao ZATVOREN.
  • Ukloniće profil sa sajta.

Ako je profil privremeno zatvoren (npr. zbog renovirana) ili sezonski zatvoren (npr. tokom zime), profil će ostati na sajtu i NEĆEMO ga označiti kao zatvoren.

Šta se dešava ako se mesto ili objekat presele na novu adresu?

U zavisnosti od okolnosti, naši urednici će preduzeti JEDNU od sledećih mera:

  • Označiće originalni profil kao PREMEŠTEN i napraviće nov profil sa novom adresom.
  • Ažuriraće informacije na originalnom profilu.
  • Ukloniće originalni profil sa sajta.

Šta se dešava ako se potpuno nov objekat otvori na adresi zatvorenog objekta?

U zavisnosti od okolnosti, naši urednici će preduzetiJEDNU od sledećih mera:

  • Označiće originalni profil kao ZATVOREN i napraviće nov profil za novi objekat.
  • Ažuriraće informacije na originalnom profilu.
Da li ti je pomogao ovaj članak?