Centar za pomoć

Profili koji su zatvoreni ili premešteni

  • Šta se dešava ako se objekat trajno zatvara?

U zavisnosti od tipa objekta, naši urednici mogu da preduzmu različite mere. Pošto se restorani i atrakcije često zatvaraju i ponovo otvaraju, označavamo njihove profile kao ZATVORENE. Profile zatvorenih smeštajnih objekata uklanjamo sa sajta.

Ako se profil privremeno zatvara zbog renoviranja ili kraja sezone, ne uklanjamo profil sa sajta i ne označavamo ga kao zatvoren.

Ako ste predstavnik objekta, pogledajte i članak Šta mogu da uradim ako je moj objekat privremeno zatvoren i ne može da prihvata rezervacije?

  • Šta se dešava ako se mesto ili objekat premeste na novu adresu?

U zavisnosti od tipa objekta, naši urednici mogu da preduzmu različite mere. Restorani i atrakcije se često premeštaju na drugu adresu u istom gradu. Tada ažuriramo adresu u okviru originalnog profila. Ako se premeste u drugi grad, čak i ako je lokacija u neposrednoj blizini prvobitnog grada, to utiče na doživljaj putnika, pa označavamo prvobitni profil kao PREMEŠTEN i pravimo novi profil na novoj adresi.

U slučaju smeštajnih objekata premeštanje posmatramo kao zatvaranje i zato uklanjamo prvobitni profil sa sajta i pravimo novi profil na novoj adresi.

  • Šta se dešava ako se objekat sa novim nazivom otvori na adresi na kojoj je prethodno bio drugi objekat?

Ovo se često dešava sa restoranima, ali može da se primeni i na druge objekte. Naši urednici označavaju prvobitni profil kao ZATVOREN i prave novi profil za novi objekat. Da bismo ažurirali postojeći profil, moramo da se uverimo da je objekat ostao potpuno isti, izuzev promenjenog naziva.Da li ti je pomogao ovaj članak?