Centar za pomoć

Smernice za korisnička imena/profile

Cenimo vaše priloge i pozivamo vas da ostvarite interakciju sa putnicima poput vas! Pored toga, želimo da budemo sigurni da je TripAdvisor bezbedan i pouzdan izvor informacija i saveta za putovanja. Da biste nam pomogli oko ovog cilja, pridržavajte se TripAdvisor smernica za sadržaj i sledećih pravila za korisnička imena i profile:

Originalno

Zabranjena su korisnička imena koja predstavljaju povredu bilo čijih autorskih prava, žigova ili drugih zakonskih vlasničkih prava, kao i ona koja su napravljena zbog lažnog predstavljanja.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?