Hjälpcenter

Hur fungerar skadedepositioner för resenärer?

Vi behandlar skadedepositioner på två sätt, beroende på hur du har bokat och betalat för vistelsen:

 

  • Om du har bokat och betalat online via vår plattform:

När du bokar meddelar vi det högsta skadeanspråket som ägaren kan göra. Vi sparar dina betalningsuppgifter på ett säkert sätt men ditt kort debiteras inte.

 

Inom 10 dagar efter din utcheckning kan ägaren göra ett anspråk om de anser att boendet har skadats. Om du godkänner anspråket kommer ditt kort att debiteras. Om inte, kan vi komma in och hjälpa er nå en lösning. I båda fallen håller vi dig uppdaterad via e-post.

 

  • Om du har bokat och betalat online via vår plattform och skadedepositionen drogs av i förskott:

 

I vissa fall debiterar vi skadedepositionen när du bokar som en del av den totala kostnaden. Om ägaren inte har rapporterat någon skada inom 10 dagar efter din utcheckning återbetalar vi depositionen.

Om ägaren däremot rapporterar skador, kommer din deposition att pausas. Om anspråket beviljas drar vi av kostnaden från depositionen innan vi återbetalar den resterande summan. Även här håller vi dig uppdaterad via e-post längs vägen.

 

Vad händer om min ursprungliga betalningsmetod inte längre är tillgänglig?

 

Om ditt kort har löpt ut/förnyats eller om du har bytt till ett nytt konto under de senaste sex månaderna, men fortfarande har samma bank, borde återbetalningen av din skadedeposition behandlas som vanligt.

 

Obs!Om du har avslutat ditt konto och bytt till en annan bank ska du kontakta oss med dina nya uppgifter så att vi kan behandla återbetalningen.

 

Vad ska jag göra om ägaren gör ett anspråk?

 

Om du betalade skadedepositionen vid bokningstillfället reserveras din skadedeposition och du informeras via e-post.

 

Om du inte betalade en skadedeposition vid bokningstillfället får du ett e-postmeddelande om anspråket, men inga pengar debiteras förrän anspråket har lösts.

 

  • Gå till inkorgen för uthyrning för att se mer information.
  • Om du samtycker till det begärda beloppet klickar du bara på Godkänn, så meddelas ägaren om att du accepterat anspråket. Om begäran gäller för en del av skadedepositionen debiteras du enbart det begärda beloppet.
  • Om du inte samtycker till anspråket eller det begärda beloppet klickar du på Godkänner inte och skickar ett meddelande till ägaren där du förklarar varför du inte kan acceptera anspråket. 

 

Vad händer om ägaren och jag inte kan komma överens?

 

Om du inte kan nå en överenskommelse med ägaren kan du prova följande innan du kontaktar oss:

  • Be ägaren om bevis på skadan om du inte redan har gjort det.
  • Be ägaren om att få en kopia på eventuella kvitton för ersättning för skadade artiklar.
  • Skicka ägaren eventuella bevis du har som stödjer dina argument.

Om inget annat fungerar ska du kontakta oss för att få mer hjälp. Kom ihåg att skicka eventuella bevis.

 

Obs!När anspråket skickas till oss fattar vi ett beslut baserat på de bevis och den information vi samlar in från båda parterna. Genom att överlåta tvisten åt oss samtycker du till att vårt beslut är slutgiltigt.

 

Om boendeägaren/uthyraren kvarhåller skadedepositionen

 

Om du har betalat boendeägaren/uthyraren direkt är hon/han ansvarig för att återbetala skadedepositionen.  

 

Kontakta henne/honom och fråga hur depositionen återbetalas. Ditt bokningskontrakt kan innehålla en tidsangivelse för när skadedepositionen återbetalas.

Var denna artikel till hjälp?