Hjälpcenter

Hur redigerar jag datum/antal personer i min bokning av en semesterbostad?

Om du har betalat via vår webbplats

Om du behöver ändra datum eller antal personer för din bokning kan du skicka en begäran till ägaren/uthyraren via inkorgen för uthyrning. Om ägaren/uthyraren godkänner den skickar han/hon ett reviderat prisförslag som beskriver ändringarna. Du kan granska och godkänna/avvisa det. Du har 48 timmar på dig att agera innan det reviderade prisförslaget upphör att gälla.

Vad behöver jag göra om priset för min bokning ändras?

Om ändringarna av din bokning resulterar i en prisändring ber vi dig göra en extra betalning.

Om ...

  • Du enbart har betalat bokningsdepositionen påverkar prisändringen din bokningskostnad. Om till exempel priset ökar eller minskar justerar vi beloppet (och, vid behov, förfallodatumet) därefter. Om du avbokar bokningen innan du betalar det nya beloppet gäller avbokningsreglerna endast det depositionsbelopp som du ursprungligen betalade.
  • Du har betalat hela kostnaden – om det nya priset är högre ombeds du att betala mellanskillnaden. När ändringen i bokningen har godkänts meddelar vi dig förfallodatumet för den nya kostnaden. Du har sedan upp till 96 timmar på dig att göra den extra betalningen. Om det nya priset är lägre än det ursprungliga beloppet utfärdar vi en återbetalning för skillnaden när du har godkänt bokningsändringen.

Varje gång bokningsändringar görs meddelas du om det via e-post. Du kan också följa förloppet i konversationen med ägaren via inkorgen för uthyrning.

Vad händer om priset inte ändras?

Om priset förblir detsamma (t.ex. om du flyttar bokningen från den 1–10 juli till den 2–11 juli) behöver du bara godkänna ändringen, så bekräftas de nya datumen.

Om du har betalat ägaren direkt

Du måste kontakta ägaren direkt om du vill ändra datumen/antalet personer för  din bokning.

Var denna artikel till hjälp?