Hjälpcenter

Varför har jag inte fått tillbaka min skada ännu?

Återbetalningen av skadedepositionen beror på hur du har bokat och betalat för din vistelse.

 

  • Om du har bokat och betalat online via vår plattform:

När du bokar meddelar vi det högsta skadeanspråket som ägaren kan göra. Vi sparar dina betalningsuppgifter på ett säkert sätt, men ditt kort debiteras inte.

 

Inom 10 dagar efter din utcheckning kan ägaren göra ett anspråk om hon/han anser att boendet har skadats. Om du godkänner anspråket debiteras ditt kort. Om inte, kan vi komma in och hjälpa er nå en lösning. I båda fallen kommer vi att hålla dig uppdaterad via e-post.

 

Obs!Eftersom vi inte debiterar ditt kort eller samlar in någon betalning får du inte en återbetalning av skadedepositionen i slutet av vistelsen.

 

  • Om du har bokat och betalat online via vår plattform och skadedepositionen drogs av i förskott:

 

I vissa fall debiterar vi skadedepositionen när du bokar som en del av den totala kostnaden. Om ägaren inte har rapporterat någon skada inom 10 dagar efter din utcheckning återbetalar vi depositionen.

Om ägaren däremot rapporterar skador, kommer din deposition att pausas. Om anspråket beviljas drar vi av kostnaden från depositionen innan vi återbetalar den resterande summan. Även här håller vi dig uppdaterad via e-post längs vägen.

 

 

Om skadedepositionen betalades i förskott och det har gått mer än tio dagar

 

Om din skadedeposition debiterades och hålls av TripAdvisor Rentals (dvs. du betalade den som en del av din totala hyreskostnad) finns det några anledningar till varför du kanske inte har fått den än:

 

Din deposition behandlas fortfarande

 

Såvida inte ägaren gör ett anspråk påbörjar vi överföringen av återbetalningen tio dagar efter att du checkat ut.

  • Om du betalade via PayPal bör du få återbetalningen under samma dag som den påbörjas.
  • Om du betalade med betal-/kreditkort beror tiderna på kortleverantören. Det tar i genomsnitt tre dagar, men ibland upp till tio.
  • Om din betalning var uppdelad på en deposition och en kostnad kanske du har använt två betalningsmetoder. Kontrollera utdraget för det kort du använde för att betala den återstående kostnaden.

 

Ägaren har gjort ett anspråk

 

Om ägaren anser att boendet eller dess inredning åsamkades vissa skador under vistelsen gör hon/han anspråk på att dra av kostnaden från din deposition.

 

Logga in på inkorgen för uthyrning för att se och svara på ägarens anspråk.

 

Vi stötte på problem med ditt betal-/kreditkort

 

Om du har avslutat ditt konto och bytt till en annan bank ska du kontakta oss med dina nya uppgifter så att vi kan behandla återbetalningen.

 

Om ditt kort har löpt ut/förnyats eller om du har bytt till ett nytt konto under de senaste sex månaderna, men fortfarande har samma bank, borde återbetalningen behandlas som vanligt.

 

 

Boendeägaren/uthyraren kvarhåller skadedepositionen

 

Om du har betalat boendeägaren/uthyraren direkt är hon/han ansvarig för att återbetala skadedepositionen.

 

Kontakta henne/honom och fråga hur depositionen återbetalas. Ditt bokningskontrakt kan innehålla en tidsangivelse för när skadedepositionen återbetalas.

 

Var denna artikel till hjälp?