search shadow

Jag har problem med att genomföra betalningen av kostnaden. Vad ska jag göra?