Hjälpcenter

Riktlinjer för verksamhetsvideor

Verksamhetsvideor är enbart tillgängliga för verksamhetsägare med en prenumeration på Företagsfördel. Alla videoklipp som publiceras måste uppfylla följande krav:

 • Familjevänliga  – videoklipp, bilder eller material som är vulgära, pornografiska, oanständiga, hädiska, olagliga, anstötliga, förolämpande eller som på annat sätt inte är lämpliga för vår mötesplats tillåts inte. Inga videoklipp får publiceras av barn under 13 år, och de måste publiceras av en medlem som är knuten till verksamheten.
 • Originella – inga videoklipp från andra källor är tillåtna, och videoklipp som strider mot någon upphovsrättslagstiftning, varumärkesregel eller annan immateriell lagstiftning tillåts inte heller. Det är ditt ansvar och din plikt att se till att du har erhållit tillstånd att visa bilder på identifierbara personer i videoklippet.
 • Relevant för andra resenärer – samtliga videoklipp, bilder och material som publiceras i verksamhetsvideor måste vara relevanta för boendet, sevärdheten, restaurangen, platsen eller den allmänna reseupplevelsen. Klicka  här  för mer information.
 • Icke-kommersiella – videoklipp måste vara informativa. Logotyper och kontaktuppgifter är tillåtna, men får inte ta upp mer än 10 sekunder eller 20 % av videoklippets totala längd (beroende på vilket som är kortast). Att inkludera reklamerbjudanden, erbjudanden eller särskilda privilegier i videoklipp är uttryckligen förbjudet. Klicka  här för mer information.
 • Säkra filer – videoklipp som är smittade eller infekterade med virus eller har andra fel, vilka antingen har som avsikt att ge eller kan resultera i skador på datorer eller system som tillhör TripAdvisor och/eller dess användare, tillåts inte.
 • Filegenskaper:
  • Ingen enskild videofil får överstiga 3 minuter i längd eller 500 MB i storlek. Videoklippen måste ha ett av följande format: MPEG4 (.mp4) [recommended], QuickTime (.mov) eller .m4v. 
  • TripAdvisor föreslår att du överför den videofil med högst upplösning du har tillgänglig. Videoklippen måste uppfylla minimikraven på storlek, bithastighet och upplösning:
   • Minsta upplösning: 1 280 pixlar × 720 pixlar för videoklipp med ett bildförhållande på 16:9; 640 × 480 för videoklipp med ett bildförhållande på 4:3.
   • Minsta bithastighet: Bithastigheten är beroende av kodning. Videoklipp i MP4-format ska ha en minsta bithastighet på 5 MB/s vid en upplösning på 720 p. 
   • Bildfrekvens: Videoklipp ska ha sin ursprungliga bildfrekvens (ofta 24, 25 eller 30 bilder per sekund). Vi rekommenderar inte omsampling av videoklipp till en annan bildfrekvens, eftersom det ofta påverkar kvaliteten negativt. 
 • Videoklipp ska överföras i sitt ursprungliga bildförhållande och får inte omfatta letterboxing eller pillarboxing, det vill säga att vidfilm överförs till standardbredd eller tvärtom. 
 • Generellt gör sig liggande bilder bättre än bilder i stående format. Alla videoklipp anpassas till de visningsrutor som finns på webbplatsen. 
 • Videoklippen får inte på något sätt redigeras så att de ger ett missvisande intryck av platsen på bilden.
 • Inga suddiga eller mörka videoklipp eller videoklipp som på annat sätt är svåra att se godkänns.
 • Inga videoklipp som filmats på sidan godkänns.

TripAdvisor gör inga anspråk på äganderätten för eller anknytningen till och ger inga rekommendationer av innehållet i de videoklipp som publiceras på webbplatsen. Ägaren ansvarar för sanningshalten i de videoklipp och tillhörande texter de publicerar och TripAdvisor tar inget ansvar för dess giltighet. Du samtycker till att försvara och hålla TripAdvisor och dess samarbetspartner fria från alla anspråk, krav, skadestånd, böter, straff eller andra kostnader som härrör från eller har koppling till videoklippet och/eller visningen eller tillhandahållandet av videoklippet på TripAdvisors webbplatser. Observera att du genom att överföra videoklipp beviljar TripAdvisor de icke-exklusiva rättigheterna att använda, kopiera och visa videoklippen samt använda dem i andra syften efter eget gottfinnande. Videoklipp som inte uppfyller en eller flera av ovanstående riktlinjer publiceras inte på webbplatsen eller tas bort från webbplatsen.

Var denna artikel till hjälp?