search shadow

Vad gör jag om jag ombeds att betala någon annan än den angivna annonsören?