Hjälpcenter

Riktlinjer om svar från ägaren för meddelanden

TripAdvisor vill att du ska ha möjlighet att svara på det meddelande som placerats på ditt boendeobjekt. Riktlinjerna för att publicera ett svar på meddelanden är att svar från företaget måste vara:

  • Familjevänligt: Inga svordomar, hot, fördomsfulla kommentarer, uttalanden som präglas av hat eller annat olämpligt innehåll får förekomma. Inga grafiska rapporter om våldsam kriminell verksamhet eller rapporter om självupplevda deltaganden i olagliga aktiviteter.
  • Unikt och oberoende: Vi tillåter endast ett svar per publicerat meddelande på vår webbplats. Du ska därför höra dig för med andra i ledningen eller verksamhetens ägare för att vara säker på att du är rätt person att besvara aviseringen.
  • Ett original: Inga citat från andra källor och inget material som publicerats på annat ställe tillåts. Det inkluderar korrespondens från en gäst eller från annan tredje part.
  • Professionellt: Svar från företaget publiceras under meddelandet. De kommer att läsas av vanliga TripAdvisor-användare och bör därför skrivas på ett sådant sätt att de följer företagets kundservicepolicy.
  • Relevant för alla TripAdvisor-användare: Publicera inte ett svar som omfattar innehåll som inte är relevant för meddelandet. Inga personliga förolämpningar eller personliga kommentarer som inte är relevanta. Inga anklagelser om bluffomdömen. Vi lägger inte upp svar som riktar sig till TripAdvisors personal eller kommentarer om TripAdvisors policy. Svar från ägare måste baseras på upplevelser från ledningen eller personal.
  • Respektfullt mot den personliga integriteten: Inga spekulationer om identiteten hos den som lämnar omdömen. Svaret får inte innehålla information om någon person. Det avser namn, adress, telefonnummer eller annan information som kan användas för att identifiera personen.
  • Icke-kommersiellt: Ingen form av marknadsföring, inklusive att uppmuntra gästen att komma tillbaka, bonusprogram och webbadresser som inte är relevanta för omdömet i fråga. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eventuella webbadresser.
  • Lätt att läsa: Använd inte HTML-taggar eller ett överflöd av versaler, slang, formateringsfel, upprepningar eller typografiska symboler. Använd korrekt alfabet för det språk du skriver på. Transkribera inte till ett annat alfabet. Vi godkänner inte maskinöversatta svar från företaget som är oläsbara eller obegripliga. Vi godkänner inte heller svar från företaget som är skrivna på två olika språk.

Om ditt svar följer dessa riktlinjer kommer det vanligtvis publiceras inom 48 timmar och du får då ett meddelande om detta.

Var denna artikel till hjälp?