Hjälpcenter

Vad kan jag göra om någon har ändrat eller tagit bort min text ur en researtikel?

Eftersom alla TripAdvisor-medlemmar kan bidra till researtiklar kan du, om du går tillbaka till en artikel som du har redigerat, upptäcka att den har ändrats sedan du skrev den. Detta beror på att redigeringsprocessen är gemensam.

Undvik att hamna i en situation där du och andra användare ändrar artikeln fram och tillbaka (så kallat ändringskrig), och fortsätt inte att upprepade gånger lägga upp den information som du vill dela. Om en annan användare redigerar eller tar bort innehåll som du tycker är viktigt från artikeln finns det flera sätt att lösa problemet:

  1. Först går du till artikelns kommentarsdel för att se feedback från andra recensenter. Det kan finnas en förklaring till de ändringar som har gjorts.
  2. Försök att lösa eventuella oenigheter med andra recensenter
  3. Om det finns två diametralt olika uppfattningar när det gäller en viss fråga bör innehållet på sidan förklara skillnaden mellan dessa, och båda sidor bör ges lika stort utrymme att göra faktabaserade uttalanden.
  4. Du kan också gå tillbaka till en tidigare version av artikeln för att ångra ändringar som nyligen gjorts.


Kontrollera att ditt innehåll uppfyller våra riktlinjer innan du lägger ut det igen.

Var denna artikel till hjälp?