Hjälpcenter

Privat meddelande från

  • Familjevänligt - Språk och bilder får inte uppfattas som stötande.
  • Autentiskt originalinnehåll - Lägg inte ut upphovsrättsskyddat material eller innehåll som publicerats någon annanstans.
  • Skrivet ur en resenärs perspektiv, inte en ägares - Artiklarna ska inte skrivas av ägare eller ledningspersonal på boenden eller andra verksamheter som utger sig för att vara resenärer. De medlemmar som har någon anknytning till ett företag eller en verksamhet måste ange detta och följa våra andra riktlinjer.
  • Ingen skräppost - Medlemmar ska inte skicka skräppost till andra medlemmar. Massmeddelanden är inte tillåtna.
  • Relevant för andra resenärer - Privata meddelanden är avsedda för reserelaterade diskussioner mellan medlemmar. Meddelandena får inte innehålla språk eller beskrivningar som kan uppfattas som förolämpande, smutskastningskampanjer eller innehåll som inte är reserelaterat. Privata meddelanden ska inte användas för att uttrycka politiska, etiska eller religiösa åsikter eller för att trakassera eller utge sig för att vara andra medlemmar. Trakasserier och skräppost kan rapporteras medan du visar privata meddelanden.
  • Ingen värvning - Privata meddelanden får inte innehålla reklammaterial, specialerbjudanden eller användas för att värva någon till tjänster, undersökningar eller bistånd i juridiska ärenden.
  • Skrivna av en registrerad medlem som är minst 13 - Privata meddelanden får endast användas av registrerade medlemmar som är minst 13 år.
  • Dela personlig information - Precis som med andra webbplatser och e-postprogram ska du vara försiktig med att dela personlig information (ditt riktiga namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress eller internetnamn, t.ex.).
  • Man får inte utge sig för att vara TripAdvisor-personal - Medlemmar får inte utge sig för att vara TripAdvisor-personal eller ge vilseledande information angående TripAdvisors policy. Signaturer och meddelandeinnehåll får inte innehålla något som antyder att du arbetar för TripAdvisor.
  • Sedvanlig e-postetikett ska följas - Meddelanden ska skrivas i standardformat, inte med versaler. HTML-taggar eller typografiska symboler visas inte i levererade meddelanden.

 

Viktig kommentar om personlig information - Vi lämnar aldrig ut någons personliga kontaktuppgifter, externa e-postadress eller riktiga namn. TripAdvisor värnar om din integritet. Om du vill ha mer information ska du läsa vår sekretesspolicy.

 

Var denna artikel till hjälp?