Hjälpcenter

Vad är meddelandeinkorgen?

Meddelandeinkorgen är en TripAdvisor-funktion som ger medlemmar möjlighet att personligen kontakta varandra för att ställa frågor och dela med sig av resetips. Tveka inte att kontakta en medlem om du vill ha mer information om ett omdöme, en bild eller en video som han eller hon har lagt upp – en person som har skrivit om sin upplevelse vill säkert mer än gärna hjälpa till!

Du hittar alla meddelanden du skickar och tar emot i inkorgen.

Har du inte använt meddelandefunktionen tidigare? Ta reda på hur du skickar och tar emot meddelanden genom att läsa våra anvisningar, eller läs mer om meddelandefunktionen.

Mer information finns i våra riktlinjer för meddelanden

Var denna artikel till hjälp?