Hjälpcenter

Så här blockerar du konton på TripAdvisor

Blockera är en funktion som hjälper dig kontrollera hur du interagerar med andra konton på TripAdvisor. Den här funktionen låter användare begränsa specifika konton från att följa dem, skicka dem direkta meddelanden eller återpublicera innehåll.

Så här blockerar du ett specifikt konto

  • Gå till profilsidan för kontot som du vill blockera.
  • Klicka på ikonen ”…” i menyn bredvid användarens namn.
  • Klicka på Blockera användare.
  • Klicka på Blockera på bekräftelseskärmen.

Några viktiga saker du bör veta om att blockera konton

  • Konton du har blockerat kan inte följa dig och du kan inte följa ett konto som du har blockerat.
  • Om du blockerar ett konto som du för närvarande följer resulterar det i att du slutar följa det kontot (och det kontot slutar följa dig). Om du vill häva blockeringen av kontot ska du följa kontot igen.
  • Blockerade konton får inte ett meddelande som varnar dem om att deras konto har blockerats. Men om ett blockerat konto försöker följa, skicka ett direkt meddelande eller återpublicera innehåll får de ett meddelande om att det inte går att slutföra åtgärden.
  • Du får inga meddelanden från konton du blockerar.

Viktigt: TripAdvisor är ett offentligt forum för att publicera och dela innehåll. Att blockera en användare kommer inte att inaktivera deras förmåga att se ditt offentliga innehåll eller din offentliga profil, men ditt innehåll visas inte i användarens reseflöde

Var denna artikel till hjälp?