Hjälpcenter

Övervakar TripAdvisor meddelanden?

TripAdvisor övervakar inte aktivt de meddelanden som medlemmar skickar till varandra. Ibland måste vi emellertid få åtkomst till meddelandeinkorgar för att på din begäran utföra teknisk support eller undersöka överträdelser av våra riktlinjer för meddelanden eller användarvillkor (dvs. skräppost, reklammeddelanden och felaktig användning som rapporterats). Därför förbehåller vi oss rätten att läsa eller radera meddelanden och att tillfälligt eller permanent inaktivera meddelandefunktionen om vi bekräftar att den använts felaktigt.

Vi vidarebefordrar aldrig innehåll från meddelanden som du skickat till andra medlemmar eller till någon tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd.

Om du får ett meddelande som inte uppfyller våra riktlinjer ber vi dig att rapportera det till oss genom att trycka på knappen för att rapportera skräppost eller trakasserier längst ned i meddelandet.

Var denna artikel till hjälp?