search shadow

Vad gör jag om jag hittat en perfekt flygresa på TripAdvisor, men upptäcker att uppgifterna ser annorlunda ut på leverantörens webbplats?