Hjälpcenter

Vad innebär samarbetet mellan TripAdvisor och Kiva och hur kan jag delta?

Samarbetet med Kiva ger TripAdvisor-recensenter möjlighet att förmedla ett lån på 25 USD till innehavare av små verksamheter eller andra personer på platser de har besökt. Lånen finansieras av TripAdvisor. När en medlem skriver ett omdöme om ett hotell, ett semesterboende, en restaurang eller sevärdhet i ett land där Kiva är verksamt (utom USA) på utvalda TripAdvisor-webbplatser (USA (.se), Storbritannien, Kanada, Irland och Australien) kan recensenten förmedla ett mikrolån på 25 USD från TripAdvisor till en mottagare i landet. Lånen finansieras helt och hållet via bidrag på 250 000 USD från TripAdvisor - det kostar dig inget att delta.

Krav:

  • Resenärer som bor i USA, Storbritannien, Kanada, Irland eller Australien kan delta.
  • Omdömet måste gälla ett företag i ett land där Kiva är verksamt, utom USA,
  • och det måste ha getts via en av TripAdvisors webbplatser i: USA (.se), Storbritannien, Kanada, Irland eller Australien.
  • Recensenten kan bara förmedla ett mikrolån för det första omdömet i varje berättigat land.


Så här fungerar det:

  1. Logga in på www.tripadvisor.se.
  2. Sök efter ett hotell, semesterboende, en restaurang eller sevärdhet du har besökt i ett land där Kiva är verksamt (utom USA).
  3. Skriv ett omdöme på TripAdvisor (på en webbplats i USA (.se), Storbritannien, Kanada, Irland eller Australien) för att andra resenärer kan kunna dra nytta av dina erfarenheter.
  4. När du har lagt upp omdömet får du ett meddelande från TripAdvisor med information om mikrolånet. Via meddelandet kommer du till Kiva.org där mikrolånet på 25 USD hanteras.
  5. Undersök vilka möjliga låntagare som finns i landet och välj en som ska få mikrolånet från TripAdvisor.


Svårare än så är det inte! Tack för att du hjälper oss att göra världen lite bättre.

Var denna artikel till hjälp?