Hjälpcenter

Hur fungerar poängsättningen vid ansökningar om att bli Miljöledare?

I ansökningsundersökningen för Miljöledare bedöms hotell och B&B efter hur varierande deras miljövänliga metoder är och hur dessa påverkar miljön. Både enkla och mer avancerade miljövänliga metoder bedöms. Frågorna i undersökningen värderas efter hur miljövänlig metoden är och hur stark påverkan metoden har på miljön.

Obs! För att bevara programmets integritet har vi anlitat en tredje part som genomför bedömningen av deltagande företag. Innan en ansökan skickas bör hotell och B&B försäkra sig om att de uppfyller kraven på dokumentation för granskningen. Dessa krav nämns i den hämtningsbara Undersökningsguiden.

Var denna artikel till hjälp?