Hjälpcenter

Riktlinjer för svar från företag

Vi värdesätter dina inlägg och uppmuntrar dig att interagera med andra resenärer! Samtidigt är det viktigt för oss att se till att TripAdvisor är en säker och tillförlitlig källa för råd och information om resande. För att hjälpa oss uppnå det ber vi att du följer TripAdvisors innehållspolicy och följande regler för svar från företaget på omdömen:

Originella

Inkludera inte korrespondens från gäster eller tredjeparter eller utdrag ur omdömen från resenärer.

Icke-kommersiella

Inkludera inget kommersiellt eller reklammässigt innehåll av något slag. Svar där personlig vinning, som gåvor, tjänster eller pengar, erbjuds, tas bort. Vi tillåter inte svar som innehåller länkar, såvida de inte är relevanta för omdömet.

Relevanta

Lägg inte upp svar med innehåll som inte är relevant för omdömet i fråga. Inga personliga åsikter om politik, etik, religion eller bredare sociala frågor. Företagssvaren får inte vara hotfulla eller betvingande för recensenten. De får inte heller innehålla försök att hindra recensenten från att skriva inlägg på vår webbplats. Inga anklagelser om bluffomdömen. Vi lägger inte upp svar som riktar sig till TripAdvisors personal eller kommentarer om TripAdvisors policy.

Respektera sekretess

Inga spekulationer om identiteten hos den som lämnar omdömen. Personlig information som kan användas för att identifiera en individ är förbjuden, inklusive, men inte begränsat till, namn, adress och telefonnummer.

Lättlästa

Ta inte med listor, punktuppställningar eller annan formatering som inte visas i ägarsvaren. Vi godkänner inte maskinöversatta svar från företaget som är oläsbara eller obegripliga.

Var denna artikel till hjälp?