Varför togs inte det omdöme jag rapporterade bort?