Hjälpcenter

Hur hamnade min verksamhet på TripAdvisor?

Välkommen till TripAdvisor! Som världens största webbplats för resor har vi företagssidor för miljontals boenden, restauranger och sevärdheter.

Om du inte själv har bett om att få en företagssida, skapades den förmodligen av någon av följande anledningar:

  • En resenär kan ha berättat för oss om din verksamhet eller skickat in ett omdöme om den.
  • Vi kan ha hört talas om din verksamhet via någon av våra handelspartner, som Expedia eller hotels.com. Vi listar alla hotell som finns registrerade i deras system.
  • Våra redaktörer kan ha hittat en referens till din verksamhet i en artikel eller en guidebok.

Eftersom din sida redan är igång har du redan tagit de första stegen mot att få största möjliga nytta av TripAdvisor. Registrera dig i administreringscentret nu - det är gratis och du får möjlighet att uppdatera din företagsinformation, ladda upp foton av din verksamhet, svara på omdömen från gäster, marknadsföra din verksamhet med kostnadsfria verktyg och mycket mer.


Var denna artikel till hjälp?