Hjälpcenter

Riktlinjer för visning av restauranger

Grundläggande krav

Restauranger på TripAdvisor måste uppfylla samtliga följande kriterier:

 • Måste servera tillagad mat
 • Måste vara öppna för allmänheten
 • Måste vara öppna på regelbunden, schemalagd basis
 • Måste ha öppet under minst 12 på varandra följande veckor under året
 • Måste vara stationära och ha en permanent adress
  • Foodtrucks kan visas så länge deras tidtabell och platser finns publicerade online. Begäranden måste innehålla en giltig webbplats för bekräftelse.

Följande GODKÄNNS som restauranger på TripAdvisor:

 • Ställen där kunder äter på plats
 • Hämtmatställen
 • Snabbmatställen
 • Kaféer och konditorier som säljer tillagad mat (bakverk, smörgåsar osv.)
 • Barer och pubar som serverar tillagad mat (hamburgare, pommes frites osv.)
 • Restauranger som ingår i restaurangkedjor
 • Smörgåsbarer
 • Tapas
 • Gatukök
 • Glassbarer
 • Bagerier
 • Foodtrucks, om deras tidtabell och platser finns publicerade online
 • Restauranger som kräver bokningar
 • Restauranger i ett annat företag (t.ex. en restaurang i ett varuhus eller ett hotell)
 • Stormarknader som har en särskild restaurangdel med tillagad mat samt bord och stolar för gäster

Begränsningar

Följande GODKÄNNS INTE som restauranger på TripAdvisor:

 • Ställen som endast levererar mat
 • Catering
 • Privata kockar som reser till och lagar mat på olika platser
 • Bankett-/bröllopslokaler
 • Matlagningskurser (begär som Saker att göra)
 • Choklad- eller godisbutiker som endast säljer förpackade varor/varor i askar
 • Popup-restauranger eller tillfälliga restauranger
 • Privata klubbar som kräver medlemskap
 • Mattorg (vi visar enskilda restauranger på mattorget)
 • Barer/pubar som endast serverar lätta tilltugg (salta pinnar, kex, nötter osv.)
 • Företag som tillhandahåller färdiga måltidspaket som beställs och betalas för i förväg
 • Dryckesverksamheter som endast serverar alkoholhaltiga drycker
 • Ställen som endast säljer ej tillagad mat
 • När du äter en måltid medan du ser ett uppträdande (begär som Saker att göra)
 • När du äter en måltid på ett tåg eller en båt (begär som Saker att göra)

Typer av verksamheter

Samtliga restaurangobjekt tilldelas en verksamhetstyp. I vissa fall kan två eller fler verksamhetstyper tilldelas samma objekt.

Se verksamhetstyper för restauranger för beskrivningar av de olika typerna.

Var denna artikel till hjälp?