Hjälpcenter

Riktlinjer för visning av boenden

Grundläggande krav

Boenden på TripAdvisor måste uppfylla samtliga följande kriterier:

 • Måste vara öppen för allmänheten
 • Måste ha ett officiellt namn
 • Måste ha en officiell adress på en enda, permanent plats
 • Måste ha öppet under 12 på varandra följande veckor under året på en enda, permanent plats
 • Måste ha flera rum/enheter
 • Måste kunna ta emot fler än ett sällskap med gäster samtidigt
 • Får INTE kräva att gäster stannar längre än sju nätter
 • Måste vara öppna för närvarande eller ta emot bokningar för ett framtida öppningsdatum

Begränsningar

Följande kvalificerar sigINTE för att visas som boenden:

 • Företag för verksamhetsförvaltning
 • Boknings-/reservationsföretag
 • Flera enheter under samma företag, men som ligger på olika platser (t.ex. en grupp av stugor som ligger över ett stort bergsområde)
 • Boenden som ligger efter säkerhetskontrollen på en flygplats
 • Boenden som utgör en del eller en grupp av rum inom ett annat boende
  • Möjliga undantag: Om delen är helt separat (annan byggnad, en hel våning, separat torn) och har ett officiellt namn och en separat företagslicens

Boendekategorier

Våra redaktörer tilldelar varje boendeobjekt endast en boendekategori:

För att ett boende ska placeras i en viss boendekategori måste vi måste bekräfta ETT av följande:

 • Boendet uppfyller kategorikraven. Vi måste se att de obligatoriska tjänsterna visas på boendets officiella webbplats och alla webbplatser för bokningspartner. 

ELLER

 • Boendet har en officiell företagslicens som utfärdats av en lokal myndighet eller turismmyndighet, och den licensen fastställer vilken typ av boende det är enligt de lokala myndigheternas definition.

Vi godkänner INTE följande licenser:

 • Hälsotillstånd
 • Mat och dryck-licenser
 • Skattedokument
 • Brandsäkerhets-/polis-/säkerhetstillstånd
 • Försäkringsdokumentation
 • Samtliga dokument som inte tillhandahålls av en officiell myndighet eller turismorganisation

Semesterbostäder

TripAdvisor listar inte boenden som är avsedda för exklusiv användning av en gäst/en grupp i taget. Sådana verksamheter kan kvalificera sig för ett semesterbostadsobjekt.

Registrera din semesterbostad på TripAdvisor Vacation Rentals.

Var denna artikel till hjälp?