Hjälpcenter

Riktlinjer för visning av Saker att göra

Grundläggande krav

Saker att göra på TripAdvisor måste uppfylla följande kriterier.

Permanenta sevärdheter:

 • Måste vara av intresse för turister
 • Måste vara familjevänliga
 • Måste följa vår djurpolicy
 • Måste ha ett officiellt namn och en permanent adress
 • Måste vara öppna och tillgängliga för allmänheten på regelbundna, schemalagda tider
 • Måste ha öppet under minst 12 på varandra följande veckor under året
  • Undantag: Föreställningar måste hållas på en plats under minst 24 på varandra följande veckor under året
 • Måste vara öppna för närvarande eller ta emot bokningar för ett framtida öppningsdatum

Rundturer, kryssningar och kurser:

 • Måste vara av intresse för turister
 • Måste vara familjevänliga
 • Måste följa vår djurpolicy
 • Måste ha ett officiellt namn och telefonnummer publicerade eller en e-postadress
 • Måste vara ett rundtursföretag, inte en enskild rundtur
 • Måste arrangeras under minst 12 på varandra följande veckor under året
 • Måste ha en officiell webbplats som erbjuder en exempelresplan, vilken omfattar följande:
  • rundturens längd
  • beskrivning av vad som ingår i rundturen
  • namnet på den stad som rundturen utgår från
 • Om kurser erbjuds måste även endagskurser erbjudas
 • Se Riktlinjer för visning av rundturer för mer

Begränsningar

Följande kvalificerar sig INTE för att visas som Saker att göra:

 • Kurser, seminarier, rundturer eller avkopplingsresor som sker över flera dagar
 • Företag som strider mot våra familjevänliga kriterier
 • Företag som strider mot vår djurpolicy
 • Städer, orter eller flygplatser
 • Evenemang, festivaler eller andra kortvariga saker att göra som har skickats in av användare
  • Obs! Vissa evenemang finns på TripAdvisor, men de har valts ut av oss.
 • Resebyråer (såvida de inte följer specifika riktlinjer) eller andra återförsäljare av aktiviteter eller tjänster
 • Biljettförsäljningsföretag
 • Internet-/mobilbaserade företag eller aktiviteter
  • Boknings-/reservationsplattformar, onlineåterförsäljare osv.
  • Appar för mobila enheter, egenguidade turer osv.
 • Företag eller klubbar som kräver en ansökan eller medlemskap för att kunderna ska kunna gå med/använda anläggningarna
 • Kedjebutiker (förutom flaggskeppsbutiken)
 • Biluthyrning, uthyrning av elektronisk utrustning eller uthyrning av personlig utrustning
 • Evenemangsplanerare: Bröllopsplanerare, conciergetjänster, fotografer, evenemangsarrangörer osv.

Saker att göra-kategorier

Saker att göra visas under olika kategorier av sevärdheter.

Se Saker att göra-kategorier för detaljerade beskrivningar av vad som kvalificerar sig för att visas och inte.

Var denna artikel till hjälp?