Hjälpcenter

Riktlinjer för visning av Saker att göra

Grundläggande krav

Saker att göra på TripAdvisor måste uppfylla följande kriterier:

 • Måste vara av intresse för resenärer
 • Måste vara familjevänliga
 • Måste följa vår djurpolicy
 • Måste vara öppna för närvarande eller ta emot bokningar för ett framtida öppningsdatum

En permanent sevärdhet/plats av intresse (point of interest, POI) är en permanent plats i naturen eller en konstgjord som resenärer kan besöka. Permanenta sevärdheter/platser av intresse måste uppfylla följande riktlinjer:

 • måste ha ett officiellt namn och en permanent adress
 • måste vara öppen och tillgänglig för allmänheten
 • måste ha öppet under minst 12 på varandra följande veckor under året.

Undantag: Föreställningar måste hållas på en plats under minst 24 på varandra följande veckor under året. Exempel inkluderar men är inte begränsat till: butiker, museer, naturområden, statyer och mer därtill. För att registrera dig som en permanent sevärdhet/plats av intresse ska du gå hit: https://www.TripAdvisor.se/GetListedNew.

Leverantörer kan vara rundtursarrangörer, organisatörer, resebyråer, personer eller företag som håller i rundturer, aktiviteter, kurser, kryssningar och upplevelser för resenärerna. Gå hit för att registrera dig som en leverantör: https://Supplier.Viator.com/sign-up-info. Produkterna måste uppfylla riktlinjerna för TripAdvisor Experiences-produkter.

Begränsningar

Följande kvalificerar sig INTE för att visas som Saker att göra:

 • Städer, orter eller flygplatser
 • Evenemang, festivaler eller andra kortvariga saker att göra som har skickats in av användare
  • Obs! Vissa evenemang finns på TripAdvisor, men de har valts ut av oss.
 • Företag eller klubbar som kräver en ansökan eller medlemskap för att kunderna ska kunna gå med/använda anläggningarna
 • Kedjebutiker (förutom flaggskeppsbutiken)
Var denna artikel till hjälp?