Hjälpcenter

Kan jag redigera mitt omdöme?

När du har skickat in ditt omdöme kan du inte längre redigera det. I stället kan du välja att ta bort omdömet och skicka in det på nytt med ändringar.

Välj det omdöme du vill ta bort här, så meddelar vi dig så fort omdömet är borttaget så att du kan skicka in en uppdaterad version. Observera att du bara kan skicka in ett uppdaterat omdöme per upplevelse.

Var denna artikel till hjälp?