Hjälpcenter

Vad betraktas som irrelevant innehåll?

Lägg aldrig upp innehåll som saknar relevans för planering och efterforskning för resor.

  • Omdömen för resor eller kundserviceupplevelser måste skickas in inom ett år efter upplevelsen. Omdömen om semesterboenden tas emot för det aktuella kalenderåret och de två närmast föregående kalenderåren.
  • Förolämpande språk som är irrelevant för kundservicen (t.ex. öknamn eller fysiska beskrivningar som är avsedda att såra) får inte förekomma. Försök aldrig att smutskasta genom att vidta extrema åtgärder för att skada ett varumärkes eller en persons rykte, eller genom att försöka uppmana allmänheten att göra detsamma.
  • Inga personliga synpunkter, diskussioner eller kommentarer som handlar om politik, etnicitet eller religion får förekomma i omdömen.
  • Inga nedsättande kommentarer om andra omdömen, recensenter eller företagssvar får användas.
  • Inga frågor får ställas till TripAdvisor-användare (däribland hotellrepresentanter). Besök våra forum om du vill ha svar på reserelaterade frågor.
  • Inga kommentarer som riktar sig till TripAdvisors personal eller om TripAdvisors policy får förekomma. Frågor till TripAdvisors personal skickas in via vårt Hjälpcenter och läggs inte upp som omdömen.

Ytterligare krav när det gäller foton från resenärer:

  • Foton eller material som saknar relevans för boendet, sevärdheten, restaurangen, platsen eller reseupplevelsen får inte användas.
  • Inga dubblettfoton får förekomma.
  • Inga irrelevanta eller oanvändbara bildtexter får finnas med.

 

Var denna artikel till hjälp?