Hjälpcenter

Vad innebär familjevänlig?

Allt innehåll på TripAdvisor måste vara familjevänligt. Några råd:

 • Inget olämpligt språk eller bilder. Detta inkluderar, men begränsas inte till:
  • Svordomar
  • Obscent eller vulgärt språk
  • Rasistiska uttryck
  • Hatiska eller fördomsfulla kommentarer
  • Personangrepp
  • Fientliga kommentarer eller hotfullt språk
 • Vi tillåter inte grafiska beskrivningar av död, skada eller våldsbrott. Rapporterade personliga upplevelser av död eller brottslig aktivitet bedöms individuellt.
 • Alla vanliga svordomar är förbjudna (du vet vilka de är), och vi tar bort omdömen och inlägg med smarta (eller osmarta) felstavningar av svordomar tänkta att kringgå våra innehållsfilter.
 • Vi tar bort omdömen och inlägg som uppmanar till eller söker råd för delaktighet i brottslig aktivitet. Detta inkluderar inköp eller försäljning av olagliga substanser (enligt gällande lagstiftning vid resmålet), delaktighet i lagöverträdelse med en minderårig, förfalskning av legitimation, inköp eller försäljning av piratkopierade märkesvaror, CD- och DVD-skivor eller videospel eller andra varor från svarta marknaden, smuggling av föremål in genom tullen, samt mutning av tjänstemän.
 • Vi godkänner familjevänliga, reserelaterade forumdiskussioner om allvarliga händelser som direkt påverkar resan till ett särskilt resmål, till exempel en naturkatastrof eller en annan händelse som har lett till att gator, flygplatser eller boenden har stängts.
Var denna artikel till hjälp?