Hjälpcenter

Sök i vårt hjälpcenter

Kan resenärer erbjudas ett incitament för ett omdöme?

TripAdvisor Support -

Nej. Företagare och representanter får gärna uppmuntra sina gäster att skicka in omdömen när de väl kommit hem. Ingen person som har anknytning till företaget får emellertid lov att erbjuda incitament, rabatter, uppgraderingar eller specialbehandling vid pågående eller framtida vistelser i utbyte mot omdömen. Om någon har erbjudit dig ett incitament för ett omdöme bör du tala om det för oss.