Hjälpcenter

Vilken är TripAdvisors policy när det gäller organiserad reklam?

Alla omdömen som skickas in till TripAdvisor måste ha skickats av enskilda resenärer och inte av en tredje part.

Det finns företag och personer som säger sig kunna förbättra en verksamhets placering i TripAdvisors popularitetsindex genom att lägga upp omdömen. Sådana omdömen betraktas som organiserad reklam. Att använda sådana tjänster strider mot våra regler, och det har hänt att hotellverksamheter har straffats för att ha utnyttjat dem. Läs mer om följderna av falska omdömen.

 

Var denna artikel till hjälp?