Hjälpcenter

Vad betraktas som bedrägeri?

Besökare på TripAdvisor förväntar sig att webbplatsen ska innehålla opartiska omdömen och uppgifter. Innehållet tillhandahålls av resenärer som vill dela med sig av sina personliga upplevelser till andra TripAdvisor-användare.

Vi strävar efter att innehållet vi samlar in och presenterar för resenärerna och verksamheterna ska vara så sanningsenligt och korrekt som möjligt.

Varje försök att vilseleda eller påverka en resenär eller att utge sig för att vara en resenär betecknas som bedrägeri och kommer att leda till påföljder. Sådant beteende inkluderar men är inte begränsat till:

 • När en ägare eller hotellrepresentant försöker att förbättra företagets rykte genom att:
  • Skriva ett omdöme om sitt eget företag eller en verksamhet som ägs, leds eller är av finansiellt intresse för den som skriver omdömet.
  • Anlita ett optimeringsföretag, en marknadsorganisation eller en tredje part för att skicka in omdömen.
  • På något sätt utge sig för att vara konkurrent eller gäst.
  • Erbjuda förmåner som rabatter, uppgraderingar eller annan form av specialbehandling i utbyte mot omdömen.
  • Be vänner eller släktingar att skriva positiva omdömen.
  • Skicka in ett omdöme i en gästs ställe.
  • Kopiera kommentarer från gäster och skicka in dem som omdömen.
  • Selektivt be om omdömen (via e-post, undersökningar eller på annat sätt) från gäster som har en positiv erfarenhet.
  • Utöva påtryckning på en gäst om att ta bort ett negativt omdöme på TripAdvisor.
  • Förbjuda eller avråda gäster från att lägga upp negativa eller kritiska omdömen.
 • Försök att skada konkurrenter genom att lägga upp negativa omdömen: Ägare och ägarrepresentanter får inte skriva omdömen om nära konkurrenter, även om omdömet avser en verklig händelse.

 

Var denna artikel till hjälp?