Hjälpcenter

Kan jag använda innehåll från TripAdvisor?

TripAdvisor erbjuder några färdiga innehållspaket med omdömen, betyg och utmärkelser som du kan använda på din webbplats - klicka här för mer information.

Om du har andra frågor som gäller användning av innehåll från TripAdvisor kan du kontakta vår avdelning för tillståndsförfrågningar. Se noga till att följande information finns med:

  • Ditt namn
  • En beskrivning av vad du vill ha tillstånd att använda (samt en länk till sidan på vår webbplats)
  • Vad du har tänkt göra med innehållet.

 

Var denna artikel till hjälp?