Hjälpcenter

Riktlinjer för bilder

Alla upplagda bilder måste uppfylla följande krav:

 • Familjevänliga – foton, material och bilder som är vulgära, pornografiska, oanständiga, hädiska, olagliga, anstötliga, förolämpande eller som på annat sätt inte är lämpliga för vår mötesplats tillåts inte. Barn under 13 år får inte lägga upp bilder.
 • Bara original – inga bilder från andra källor. Inga bilder som strider mot någon upphovsrättslagstiftning, varumärkesregel eller immateriell lagstiftning tillåts.
 • Relevanta för andra resenärer – bilder eller material som saknar relevans för boendet, sevärdheten, restaurangen, platsen eller reseupplevelsen får inte användas. Klicka här för mer information.
 • Icke-kommersiella – bilder som innehåller logotyper, namn, varumärken, material för marknadsföring eller annat innehåll som används för kommersiella ändamål publiceras inte. Klicka här för mer information.
 • Säkra filer – bilder som är smittade eller infekterade med virus eller har andra fel, som antingen är avsiktliga eller orsakade av skador i datorer eller system som tillhör TripAdvisor och/eller dess användare, tillåts inte.
 • Filegenskaper:
  • Ingen bildfil får vara större än 5 MB. Alla inskickade bilder måste ha formatet .gif, .jpg, .bmp, eller .png.
  • Generellt gör sig liggande bilder bättre än bilder i stående format. Alla bilder anpassas till de visningsrutor som finns på webbplatsen. 
  • Även om bilder ibland visas som mindre miniatyrer är bra bilder minst 1 024 bildpunkter breda och 450 bildpunkter höga.
  • Bilderna bör inte på något sätt redigeras så att de ger ett missvisande intryck av platsen på bilden.
  • Vi publicerar inte bilder som är suddiga, mörka eller svåra att tyda.
  • Felvända bilder publiceras inte. Rotera bilderna i vår bilduppladdare innan du skickar in dem.

OBS! Boendeägare och/eller företagsrepresentanter bör uppge ytterligare information här.

TripAdvisor gör inga anspråk på äganderätt för bilderna som läggs ut på webbplatsen, och vi kräver heller inte behörighet för bilderna eller godkännanden av deras innehåll. TripAdvisor tar inget ansvar för giltigheten i bilder och rubriker. Sanningshalten hos dessa ansvarar medlemmen för. När du laddar upp bilder beviljar du TripAdvisor den icke-exklusiva rättigheten att använda, kopiera, återanvända och visa dessa bilder efter eget omdöme. Bilder som inte uppfyller en eller flera av ovanstående riktlinjer publiceras inte på webbplatsen eller tas bort från webbplatsen.

Var denna artikel till hjälp?