Hjälpcenter

Får jag använda en annan persons innehåll?

Allt innehåll på TripAdvisor måste vara äkta och originellt.

Detta innebär:

  • Förbud mot att lägga upp upphovsrättsskyddat material eller innehåll som har publicerats någon annanstans.
  • Du får inte utge dig för att vara en annan medlem eller en person anställd hos TripAdvisor. Skulle detta hända blir du omedelbart avstängd från forumet. Signaturer måste följa riktlinjerna.
  • Vi ber våra medlemmar att inte lägga upp någon information som de inte har tillåtelse att sprida. Detta inkluderar, men begränsas inte till: upphovsrättsskyddat material från någon online- eller papperspublikation (nyhetsbyråer, tidningar, böcker, resebroschyrer, transkriberade tv- eller radioprogram), varumärken, lösenord, rabattkoder avsedda endast för medlemmar eller prenumeranter, hemligstämplad information eller immateriell egendom som ägs av en annan individ eller företag.
  • Detta förbud inkluderar återgivande av dina egna omdömen, reserapporter, resråd, noteringar eller bloggar som du tidigare har publicerat någon annanstans, samt innehåll som har skrivits av andra personer. Vi strävar efter att publicera originalinnehåll och undvika problem med äganderätt och intrång i upphovsrätten från en utomstående källa.
  • Privat korrespondens med TripAdvisors anställda får inte återges, sammanfattas eller diskuteras i offentliga forum, såvida inte TripAdvisor ger sin uttryckliga tillåtelse.
Var denna artikel till hjälp?