Hjälpcenter

Vad är kommersiellt material?

Företagsägare och representanter måste vara försiktiga med att publicera marknadsförande material. Om du kan identifieras som ägare eller företagsrepresentant i din post, måste du följa riktlinjerna nedan när du lägger upp innehåll om ditt företag. Du får inte lägga upp marknadsförande eller kommersiellt material av något slag såvida du inte tydliggör att du representerar företaget.

Om du inte följer dessa riktlinjer kan dina inlägg avvisas eller flaggas som olämpliga.

  • Företagsägare och representanter får inte lägga upp marknadsförande material i resenärernas egna artiklar och annat innehåll som läggs upp som resenärers synpunkter. Om omdömet innehåller länkar till helt kommersiella webbplatser eller bloggar kan våra redaktörer bestämma att omdömet inte uppfyller våra riktlinjer.
  • I forum måste du identifiera din koppling till företaget när du går med i en diskussion som är relaterad till ditt eller en konkurrents företag. Våra medlemmar har rätt till denna information så att de är medvetna om möjligt partiskt innehåll i dina kommentarer. Du får inte använda forumen för att hitta nya kunder, tillhandahålla kontaktinformation eller lägga upp kommersiella länkar.
  • I svar från företaget ska du se till att all företagssinformation och länkar är direkt relevanta för omdömet som du svarar på.
  • Vi förbjuder länkar eller kontaktinformation till välgörenhetsorganisationer eller förfrågningar om donationer eller bidrag. Du får gärna diskutera välgörenheter som du stöder i forumen, såvida diskussionerna är reserelaterade och relevanta för resmålet vars tråd de läggs upp i.
  • Journalister ska läsa våra riktlinjer för journalister.

 

Var denna artikel till hjälp?