Hjälpcenter

Varför får jag inga e-postmeddelanden från TripAdvisor?

Om du inte får de e-postmeddelanden du registrerat dig för:

  • Det är möjligt att dina e-postmeddelanden har fångats upp av ditt skräppostfilter. Kontrollera din skräppostmapp för att se om våra e-postmeddelanden hamnat där. Se till att du i fortsättningen markerar dina e-postmeddelanden från TripAdvisor som ""inte skräppost"".
  • Om du inte hittar några e-postmeddelanden i skräppostmappen kan du gå till sidan Prenumeration. Finns det en röd varningsruta längst upp på sidan som talar om för dig att dina e-postmeddelanden inte levereras? Om så är fallet följer du anvisningarna. Om du redan följt anvisningarna i rött och inte fått några e-postmeddelanden från TripAdvisor inom en vecka ber vi dig att kontakta oss.
  • Om det inte finns någon röd varningsruta på sidan Prenumeration ber vi dig att läsa igenom sidan och försäkra dig om att du prenumererar på de e-postmeddelanden du vill ta emot. Kontrollera även att vi har rätt e-postadress (du kan göra det på sidan Prenumeration).

Var denna artikel till hjälp?